Opis projektu

Rozwój technologii informacyjnych spowodował, iż znaczna część usług bibliotecznych może być realizowana za pośrednictwem sieci Internet. Witryny internetowe bibliotek są nierzadko miejscami pierwszego kontaktu czytelników z biblioteką. Warunkiem koniecznym do właściwej obsługi czytelników, korzystających coraz częściej z takiej formy usług jest odpowiedni poziom jakości serwisów internetowych. Jedną z podstawowych cech jakości serwisów internetowych jest pojecie ich użyteczności. Użyteczne oprogramowanie pozwala swoim użytkownikom na efektywną i wydajną pracę w przyjaznym i łatwym w obsłudze środowisku, która prowadzi do zaspokojenia potrzeb i w rezultacie satysfakcji użytkowników. Projekt Laboratorium Użyteczności, który został zainicjowany w marcu 2007 roku ma na celu propagowanie technik oceny użyteczności w środowisku bibliotekarskim. W ramach Projektu realizowane są badania z wykorzystaniem wspomnianych technik, także pogłębianie wiedzy na temat ewaluacji serwisów internetowych. W badania angażują się studenci związani z Kołem Naukowym Specjalistów Informacji, które działa w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu.

Autor: Paweł Marzec, Data aktualizacji: 20:03.2008